privacystatement - Korver Intertrade
15691
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-15691,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

privacystatement

Privacybeleid  Korver Intertrade

Inleiding 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Niet alleen met uw automatencatering, bedrijfskleding ,of relatiegeschenken maar ook met verstrekt u bewust of onbewust privégegevens on onze onderneming. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze diensten of onze web-site gebruik maakt. Ook lichten wij toe waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Korver Intertrade. Door gebruik te maken van onze diensten of deze web-site geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Korver Intertrade respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Door ons verzamelde gegevens

 

Gegevens ter uitvoering van dienstverlening 

De gegevens die wij verzamelen zijn de gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van onze dienstverlening, het verstrekken van offertes of het beantwoorden van uw vragen. 

 

Cookiebeleid 

Op de web-site worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de web-site. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de web-site.

 

Cash-less transacties in automaten 

Bij de verkopen die worden gedaan via onze automaten wordt in geval van contante betaling geen enkel persoonsgegeven opgeslagen. Verkopen via cashless systeem worden de transacties in bankafschrift opgeslagen. Hierbij geven wij u wel de kanttekening dat Korver Intertrade niet langer meer snoep en frisdranken exploiteert. Door ons verzamelde gegevens dateren van voor juni 2017. 

 

Doeleinden en gebruik van verzamelde gegevens 

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het beantwoorden van uw vragen, het uitbrengen van offertes of het beheren van de uit overeenkomst voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de web-site invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Verstrekking aan derden 

Uw gegevens worden ter uitvoering van automatencatering, snoepboxen of zoetwaren gerelateerde overeenkomsten verstrekt aan onze uitvoerende partner Multivinding B.V. In geen enkel ander geval zullen wij  uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekken. 

 

Inzage en correctie

U heeft het recht uw gegevens in te zien. Transparantie naar de client staat dan ook hoog bij ons in het vaandel.  Het is ons beleid dat u dit verzoek, met het bij ons bekende email adres, of in persoon op ons kantoor doet. U krijgt hier de mogelijkheid om de bij ons bekende gegevens in te zien, en eventuele onjuistheden te laten wijzigen. 

 

Verwijdering 

Indien u wenst dat al de bij ons bekende persoonsgegevens worden verwijderd uit ons systeem, is het ons beleid dat u dit schriftelijk verzoekt. Dit kunt u doen via email op ons mailadres info@korverintertrade.nl. Ook kunt u dit verzoek per post wenden aan: 

V.O.F. Korver intertrade 

De Wagenmaker 16 

1851 PX  HEILOO

De uitvoering van onze dienstverlening is na verwijdering van uw gegevens naar aard onmogelijk. 

 

Recht van verzet

Indien u geen gerichte reclame-uitingen van Korver Intertrade wenst te ontvangen kunt u dit bij ons aangeven. Dit kunt u doen via email op ons mailadres info@korverintertrade.nl, of telefonisch via +31 (0)72 533 95 33

 

Overige bepalingen 

 

Aanpassingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze web-site www.korverintertrade.nl worden gepubliceerd.

 

Bewaartermijnen

Al de door u verstrekte gegevens worden gedurende de termijnen die de wet hier aan stelt. 

 

Social media 

Wij behouden ons het recht om al dan niet gericht reclame uitingen te doen via social media, u als gebruiker heeft de mogelijkheid onze facebook-pagina wel of niet te volgen. Door onze pagina te volgen gaat u akkoord met ons privacybeleid. Wenst u deze uitingen niet langer meer te ontvangen, dan heeft u de mogelijkheid onze pagina te ontvolgen.